Overseas Study Hub คือศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศที่ให้บริการครบวงจรโดยบริการของเราเริ่มตั้งแต่

  • ช่วยน้องๆวางแผนและแนะแนวการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
  • ติดต่อกับสถาบันการศึกษา ดำเนินการสมัครเรียน รวมถึงช่วยในเรื่องการโอนเงินชำระค่าเล่าเรียน
  • จัดหาที่พักอาศัยในขณะที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ พร้อมบริการจัดหาผู้ดูแล (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • จัดทำเอกสารวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน และดำเนินการเรื่องประกันสุขภาพที่ใช้ในการเดินทาง
  • จัดการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของน้องๆก่อนการเดินทาง
  • จัดหารถรับส่งสนามบินเมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทาง และขากลับมายังสนามบิน
  • รวมถึงเป็นที่ปรึกษาของน้องๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาต่างประเทศ

ทั้งหมดนี้ น้องๆ จะได้รับบริการโดยไม่เสียค่าบริการในการดำเนินงาน

Overseas Study Hub จัดตั้งและดำเนินงานโดยคณะผู้บริหารที่มีคุณวุฒิในสายการศึกษา และมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาในต่างประเทศ โดยอุดมการณ์ของเรานั้น เน้นการตอบโจทย์ และความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองที่ของนักเรียน ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศได้อย่างครอบคลุม และไม่เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยของนักเรียนเมื่ออยู่ในต่างประเทศ ด้วยแนวคิดหลักที่ว่า “เพราะเราเข้าใจ และใส่ใจในทุกรายละเอียด”

#แล้วพบกันนะคะ  ^^