ข้อมูลศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษ ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก แต่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 6 ของโลก มีเมืองหลวงชื่อว่า Canberra และมีเมืองสำคัญหลายแห่งที่คนไทยรู้จักดี ไม่ว่าจะเป็น Sydney, Melbourne, Brisbane หรือ Perth ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ชาวออสเตรเลียมีนิสัยกระตือรือร้น และเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนในสถาบันการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย สามารถวางใจได้ว่าตนเองจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียทำการควบคุมและตรวจสอบสถาบันการศึกษาและร่างกฏหมายการประกอบอาชีพอย่าสม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับมาตรฐานระดับสูงนี้ไวในออสเตรเลีย ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษในสถาบันต่าง ๆ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก National ETL Accreditation Scheme Limited (NEAS Australia) 


ฤดูกาล และภูมิอากาศ 
Summer       เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์        อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 18-26 องศาเซลเซียส
Autumn        เดือนมีนาคม-พฤษภาคม         อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 12-23 องศาเซลเซียส 
Winter          เดือนมิถุนายน-สิงหาคม          อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ  8-17 องศาเซลเซียส 
Spring          เดือนกันยายน-พฤศจิกายน      อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 14-20 องศาเซลเซียส

สกุลเงิน 
ประเทศออสเตรเลีย ใช้สกุลเงินเป็น AU Dollar หรือคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ $1 = 27 บาท  

Quick Link to Study Australia

 Language Course   Institution   University   Camp