ข้อมูลศึกษาต่อประเทศสหราชอาณาจักร
 
สหราชอาณาจักร ประกอบไปด้วยพื้นที่เกาะ 2 ส่วนใหญ่ คือ Great Britain ซึ่งหมายถึงเกาะใหญ่ของอังกฤษ ที่รวมอาณาเขตของอังกฤษ ( England ) เวลส์ ( wales) และสก็อตแลนด์ ( Scotland ) ไว้ด้วยกัน และ เกาะไอร์แลนด์เหนือ ( Northern Ireland ) สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากทั้งในเรื่องของ ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา คนส่วนใหญ่จึงนิยมไปเรียนต่อที่นี่ เนื่องจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการ และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่อีกด้วย มาตรฐานการศึกษาของประเทศนั้นยังคงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศมีอายุเก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Oxford, Cambridge  ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองให้ดีอยู่เสมอ

ฤดูกาล และภูมิอากาศ 
Summer        เดือนพฤษภาคม-กันยายน      อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส
Autumn        เดือนกันยายน-พฤศจิกายน      อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 5-15 องศาเซลเซียส 
Winter          เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม        อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 0-7 องศาเซลเซียส 
Spring          เดือนมีนาคม-พฤษภาคม          อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 5-15 องศาเซลเซียส

สกุลเงิน 
ประเทศสหราชอาณาจักร ใช้สกุลเงินเป็น Pound Sterling หรือคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ 50 บาทต่อ GBP

 

Quick Link : Study in UK

 Language Course   High School   College/University   Summer Camp