ข้อมูลศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องของภูมิประเทศ คือมีทั้ง ป่าดงดิบ ทะเลทราย ภูเขา ที่ราบสูง และที่ลุ่ม ประเทศสหรัฐอเมริกามีบริเวณรัฐที่ติดต่อกันรวม 51 รัฐ และ 1 เขตการปกครองคือ วอชิงตัน ดีซี ( Washington DC ) การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับแนวหน้า ซึ่งประเทศต่าง ๆ ให้การยอมรับ อีกทั้งยังมีสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น Harvard University, MIT, Stanford University อีกทั้งมีหลักสูตรให้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทาง ก.พ. ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการศึกษาที่ไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก เพียงแต่หน่วยงานที่ดูแลการศึกษาจะไม่ขึ้นตรงกับส่วนกลางของประเทศเหมือนประเทศไทย แต่จะขึ้นตรงไปยังหน่วยงานของแต่ละรัฐ (State)

ฤดูกาล และภูมิอากาศ 
Summer       เดือนมิถุนายน-สิงหาคม          อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 20-34 องศาเซลเซียส
Autumn        เดือนกันยายน-พฤศจิกายน      อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 7-25 องศาเซลเซียส 
Winter          เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์         อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 0-(-12) องศาเซลเซียส 
Spring          เดือนมีนาคม-พฤษภาคม          อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 9-23 องศาเซลเซียส

สกุลเงิน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้สกุลเงินเป็น US Dollar หรือคิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ $1 = 36 บาท

 

Quick Link : Study in USA

 Language Course   High School   University   Camp   Student Exhange